Resurrection Egg/
Verrijzenis-Ei

Gift: Surprise van het 1894 Renaissance Ei
Gemaakt in Sint Petersburg
Eigenaar: The Link of Times-Collection Rusland
Hoogte: 9,8 cm

Imperial Resurrection Egg

Het Resurrection Egg, ook bekend als Transformation Egg, is gemaakt van geel goud, kristal, diamanten, parels, briljanten en verschillende kleuren emaille. In de vorm van een monstrans gemaakt in de Italiaanse Renaissance stijl, is dit één van Fabergé's meesterwerken, eigenlijk één groot juweel.

De figuurtjes in de groep zijn van goud en in verschillende kleuren geëmailleerd, zoals de vleugeltjes van de engeltjes in licht paars en het gras onder en op de tombe in groen en bruin met gele vlekjes.

De deur van de tombe is wat lichter, wat het idee moet geven dat het marmer is. Onder het groepje een band met roze diamanten. Het hele herrijzenistafereeltje is gegroepeerd in een geslepen kristallen Ei, de twee helften bijeen gehouden door een gouden rand met roze diamanten. Een grote parel verbindt het Ei met het voetstuk dat weer is gemaakt van geel goud, geëmailleerd in verschillende kleuren en gedecoreerd met vier parels, roze diamanten en acht briljanten.

Achtergronden bij dit Ei

Het Resurrection Egg is het énige Fabergé Ei, dat direct verwijst naar het Christelijke Paasfeest, de wederopstanding van Christus.

Lange tijd is gedacht dat dit Resurrection Egg het tweede Ei was dat Alexander III aan Maria Feodorovna schonk. Twijfel ontstond pas in 1984 toen een handgeschreven lijst werd gevonden in de historische archieven van de Russische Staat in Moskou waaruit bleek dat dit geen Imperial Easter Egg kon zijn. Waarschijnlijk is het door een van de andere leden van de Keizerlijke familie of een vriend aan Maria Feodorovna geschonken, daardoor valt het niet in de categorie Tsar Imperial Eggs, maar in de categorie Imperial Eggs.

Renaissance Egg en Resurrection Egg

Een interessante theorie is eerder geopperd door Christopher Forbes, namelijk dat het Resurrection Ei de surprise zou zijn die oorspronkelijk bij het Renaissance Egg hoorde. Dit zou verklaren waarom ze samen in dezelfde vitrine tentoongesteld werden in de 1902 expositie, waar de surprises naast de eieren werden geplaatst. Daarnaast, stijl en kleur van beide objecten zijn vrijwel identiek en het Resurrection Egg past perfect in de schaal van het Renaissance Egg. De nota voor het Renaissance Egg vermeldt parels, die op het ei niet te vinden zijn, behalve dan wanneer ze op de surprise zouden zijn aangebracht. Dit kunstwerkje bevat ook geen inventaris nummer wat ook in het voordeel van een keizerlijk ei pleit, en zou verklaren waarom het Resurrection Egg niet is opgenomen in de algemeen aanvaarde lijst van Keizerlijke Eieren.

In 1922 gekocht door een dealer in Londen, waarschijnlijk van Russische officials van het Antikvariat. 1934 verkocht door Christie's, Londen aan een Mr. R. Suenson-Taylor, Verenigd Koninkrijk. 1955 Eigendom van Lord Grantschester, voorheen Sir Alfred Suenson-Taylor. Van 1962 tot 1976 eigendom van Mamie Suenson-Taylor, Lady Grantchester. 1976 Aangekocht door A La Vieille Russie, New York, uit de nalatenschap van Lord en Lady Grantchester die kort na elkaar overleden. 1978 In een privé overeenkomst verkocht door A La Vieille Russie, New York, aan de Forbes Magazine Collection, New York, tezamen met het 1885 Tsar Imperial First Hen Egg. Maart 2004 gekocht door de Vekselberg Foundation/The Link of Times-Collection, Rusland.

 

 

 

Pagina gewijzigd: April 2, 2021