1911 15th Anniversary Egg
1911 Ei van de Vijftiende Verjaardag

Gift Nicholas II aan Alexandra Feodorovna
Gemaakt in Sint Petersburg
Eigenaar: The Link of Times-Collection, Rusland
Hoogte: 13,2 cm

15th Anniversary Egg

Het 1911 15th Anniversary Egg is gemaakt van goud, groen, wit en oesterkleurig emaille, diamanten, bergkristal en waterverf op ivoor.

Dit roodgouden Ei is verdeeld in 18 paneeltjes die voorzien zijn van 16 miniatuurtjes, geschilderd door de miniaturist Vasilli Zuiev. De miniatuurtjes zijn portretjes uit het leven van Tsaar Nicholas II en zijn familie, geschilderd op ivoor en "ingelijst" achter bergkristal. De portretjes van de Tsaar, Tsarina, hun vier dochters en hun zoon, zijn gevat in een lijstje met rozetgeslepen diamanten op paneeltjes van doorschijnend rozeachtig emaille. Bovenop het Ei een grote Portretdiamant met daaronder het monogram van de Tsarina. Onderop een grote rozetgeslepen diamant. Over een mogelijke surprise ín het Ei is niets bekend.

15th Anniversary Egg Alexandra en Nicholas II 15th Anniversary Egg Alexei
Tsarina Alexandra en Tsaar Nicholas II met daaronder Tsarevich Alexei.

15th Anniversary Egg Alexei 15th Anniversary Egg Olga 15th Anniversary Egg Tatiana 15th Anniversary Egg Maria 15th Anniversary Egg Anastasia
De vijf Keizerlijke kinderen, Alexei, Olga, Tatiana, Maria en Anastasia

De grotere panelen stellen scènes voor uit het 15 jarig regeringsjubileum van de Tsaar.

15th Anniversary Egg Processie 15th Anniversary Egg de Kroning 15th Anniversary Egg Doema

Op de linker afbeelding, de processie naar de Uspensky Kathedraal voor de kroning van Nicholas II tot "Tsaar aller Russen". Daarnaast het moment van de kroning zelf. De zwart-wit afbeelding stelt de troonzaal en de Eerste Doema in het Winterpaleis voor.

In de Troonzaal sprak Nicholas II op 27 april 1906 voor het eerst de nieuw opgerichte Doema toe met de woorden "Moge deze dag, de dag zijn van de wedergeboorte van Ruslands beste krachten". Het instellen van de Doema was een grote stap in de richting van een constitutionele regering en vertegenwoordigde de hoop van velen op politieke groei en ontwikkeling. De constante strijd echter tussen radicale socialistische revolutionairen, verhinderde de verandering van een autocratische in een constitutionele monarchie. Dit leidde uiteindelijk tot de Oktober Revolutie in 1917.

15th Anniversary Egg st. Seraphim 15th Anniversary Egg Alexander brug Parijs 15th Anniversary Egg Slag bij Poltava

Van links naar rechts, de heiligverklaring van Sint Seraphim van Sarov, de Alexander III brug in Parijs en de herdenking van de slag bij Poltava.

De heiligverklaring van Sint Seraphim van Sarov

*De heiligverklaring van Sint Seraphim van Sarov (1759 - 1833) in 1903, de laatste heiligverklaring in Rusland, waarbij de Tsaar zelf vooraan in de stoet meeloopt en de kist van Sint Seraphim draagt, geschiedde vooral op voorspraak van de diep religieuze Tsarina Alexandra. Tot hem bad Alexandra voor een zoon na de geboorte van vier dochters en in 1904 werd de troonopvolger Alexei geboren.

Seraphim had herhaaldelijk voorspeld dat wanneer zijn overblijfselen zouden verdwijnen, Rusland in een diepe afgrond zou worden gestort. Het verhaal gaat dat hij ook vertelde dat wanneer zijn overblijfselen dan weer gevonden zouden worden, Rusland zou ontwaken in een nieuwe tijd van verlichting. Seraphims overblijfselen verdwenen rond 1918 en werden pas teruggevonden in 1990!

Nicholas II en zijn familie waren toegewijde Christenen en gedurende zijn regeringsperiode steeg het aantal kerken in het Orthodoxe Rusland, met ongeveer 10.000 en het aantal kloosters met 250.

Alexander III Brug Parijs

*De opening van de Alexander III Brug in Parijs, de brug over de Seine tussen Place de la Concorde en Les Invalides, was het symbool van de versterking van de banden tussen Rusland en Frankrijk die door Alexander III gestart was. Tsaar Nicholas, Tsarina Alexandra en hun babydochtertje Olga waren in Parijs om de eerste steen te leggen van deze brug. Het bezoek was een doorslaand succes, zeker ook door de charme van het jonge gezin. Achteraf gezien was het mede te danken aan deze alliantie met Frankrijk, dat Rusland betrokken werd bij de Eerste Wereldoorlog.

De slag bij Poltava

*De derde afbeelding toont de feestelijkheden ter gelegenheid van de tweehonderdjarige herdenking van de slag van Poltava. De Slag bij Poltava in Zuid Rusland (tegenwoordig een stad in Oekraïne ) vond plaats in juli 1709 en markeert het keerpunt in de Grote Noordse Oorlog. De Zweedse koning Karel XII stond tegenover de Russische Tsaar Peter de Grote en kreeg daarbij steun van de legendarische Kozakkenhoofdman Ivan Mazeppa. De Zweden hadden voorafgaand veel krachten verloren tijdens hun campagne in Polen, terwijl Rusland in de Baltische landen de tactiek van de verschroeide aarde had toegepast. Daardoor konden de Zweden het gebied niet als uitvalsbasis benutten.

De Russen wonnen de slag: de Zweedse koning kon, 29 jaar oud, ontsnappen naar Turkije. Mazeppa sneuvelde. Veel Zweden werden gevangen genomen en ingezet bij de bouw van Sint Petersburg, die in 1703 was begonnen. De Zweedse nederlaag betekende het einde van de Zweedse hegemonie rond de Oostzee en het begin van bijna drie eeuwen Russische dominantie in Oost Europa.

15th Anniversary Egg Huis ten Bosch 15th Anniversary Egg Alexander Museum 15th Anniversary Egg Peter de Grote Riga

De drie afbeeldingen hierboven tonen van links naar rechts, Het Huis ten Bosch in Den Haag, Het Alexander III Museum in Sint Petersburg, en de onthulling van het standbeeld van Peter de Grote in Riga.

Paleis Huis ten Bosch

*In mei 1899 was Huis ten Bosch het toneel van de Eerste Wereld Vredes Conferentie; een initiatief van Tsaar Nicholas II en Koningin Wilhelmina. Deze conferentie werd bijgewoond door 26 landen, waaronder de Verenigde Staten. Het doel was tot afspraken te komen over ontwapening en het vastleggen van de manier waarop oorlog mocht worden gevoerd. Helaas maakten de verschillende belangen van de deelnemende landen een overeenkomst onmogelijk.

Eén positief succes kwam echter wel voort uit deze ontmoeting. Afspraken werden gemaakt voor de oprichting van een permanent Hof van Arbitrage, een instelling die bindende beslissingen zou nemen over internationale geschillen tussen de deelnemende landen. Het idee van arbitrage was heel populair in de Verenigde Staten in het begin van de 20ste eeuw en President Theodore Roosevelt bracht de eerste zaak aan bij het Hof. (Een klein geschil tussen VS en Mexico). Later werd de Venezolaanse crises van 1902 opgelost onder auspiciën van de rechters van dit Hof.

Alexander III Museum

*De regeringsperiode van Nicholas II was een bloeiende tijd voor de cultuur en de schone kunsten. De Tsaar was patroon van de decoratieve kunsten en het eerste Paleis voor het Volk in Sint Petersburg dat gebouwd werd in 1902, werd door Nicholas II privé gefinancierd. Zo werd ter nagedachtenis aan Alexander III in het Mikhailovsky Paleis het 'Russische Museum" geopend voor Russische kunst. Dit museum bestaat vandaag de dag (2004) nog steeds, met bijna de gehele collectie intact.

Standbeeld Peter de Grote in Riga

*Het standbeeld van Peter de Grote in Riga (Letland) was oorspronkelijk opgericht in 1910. Gedurende de eerste wereldoorlog echter werd het van zijn sokkel gehaald om naar Rusland vervoerd te worden als metaal. Het zou omgesmoltenzijn tot kogels als de boot die het van Riga naar Sint Petersburg vervoerde niet voor de kust van Estland was gezonken.

15th Anniversary Egg 189415th Anniversary Egg 1911

In de vroege 30er jaren heeft een team duikers uit Estland het boven water gehaald en terug verkocht aan Riga. Daar bleef het verborgen als een onwelkome gast in een werkplaats om gerepareerd te worden. Er werd veel heen en weer gepraat over het wel of niet terugplaatsen van het standbeeld of om het als oud koper te verkopen. In 1994 besloot de toenmalige burgemeester het niet te verkopen vanwege de historische waarde. In 2001 is uiteindelijk besloten om het beeld van, voor de bevolking de "bezetter" Peter de Grote, ter gelegenheid van het 300 jarig bestaan van Sint Petersburg aan die stad te schenken.

De twee medaillonnetjes met de jaartallen 1894 en 1911 representeren het jaar 1894 waarin Nicholas II en Alexandra in het huwelijk traden, en 1911 het jaar waarin het 15 jarig regeringsjubileum werd gevierd.

15th Anniversary Egg Top 15th Anniversary Egg Monogram
En de top van het Ei met Huis ten Bosch en het Monogram van Alexandra Feodorovna.

15th Anniversary Egg detail

Achtergronden bij dit Ei

Niet bekend is hoe dit Ei uit Rusland in de Verenigde Staten terecht is gekomen. Waarschijnlijk verkocht door een hoge Russische ambtenaar aan een goede vriend in Amerika, of misschien gekocht door de Hammer Galleries via een Sovjet Handelsminister. In ieder geval is het Ei in de vijftiger jaren gekocht door Malcolm Forbes en werd het zijn favoriete Ei van alle 14 Fabergé Eieren die hij uiteindelijk zou verzamelen. De Forbes Magazine Collectie was de enige collectie ter wereld die twee Tsar Imperial Eieren uit hetzelfde jaar had, namelijk het 1911 Bay Tree Ei en dit 15th Anniversary Egg.

In februari 2004 verkocht door de erven Forbes aan de Vekselberg Foundation/The Link of Times-Collection in Rusland. Daarmee is ook het 15th Anniversary Ei teruggekeerd op zijn geboortegrond.

1911 Egg in its Case
The 15th Anniversary Egg in its Case
(Courtesy Romanov News)

swf-movie
See this Egg on YouTube

 

volgendeVolgend Ei

Previous EggVorig Ei

 

Pagina gewijzigd of gecorrigeerd: March 30, 2018