Fabergé in de 21ste eeuw - pagina 5

Vervalsingen, Nepperds, Namaak, Pseudo, Fauxbergé Eieren

Nogmaals, een waarschuwing over namaak Fabergé, "Fauxbergé" als genoemd door Fabergé expert Géza von Habsburg. Hoewel alle Keizerlijke Eieren bekend zijn, zelfs de vermiste Eieren, krijg ik toch redelijk vaak verzoeken om informatie over "nog nooit geziene Keizerlijke Fabergé Eieren".

Vergeet het mensen, tenzij je een van de vermiste Eieren hebt gevonden. Er zijn simpelweg geen Eieren meer om gevonden te worden. Mocht dit door een wonder toch zo zijn, dan zul je dat hier kunnen lezen, dan zal de wereldpers lostbarsten en dan zal het Eitje geveild worden bij een van de grote veilinghuizen voor vele miljoenen Euros, Dollars of Ponden.

Plaatjes - updated maart 2017

Hier beneden stond een afbeelding van een aantal "Fabergé Eieren" die ik online gevonden heb toen ik eens ging Googlen naar aanleiding van een "waarlijk superieur Fabergé Ei", dat jarenlang in een kluis was verstopt. Helaas, het was weer een nepperd!

Zo iemand die de moeite doet om informatie te zoeken, doet dan heel voorzichtig navraag en mag helemaal niets zeggen over het "ei" in de kluis. Als ik dan uiteindelijk toch een plaatje van het wereldwonder te zien krijg, dan is het vaak één van onderstaande types of iets dat er heel veel op lijkt.

Helaas. Afbeelding moeten verwijderen ivm copyright issues. Let wel, een afbeelding van een namaak dus!
Het moet niet gekker worden. Ook de afbeelding van het valse merkteken moest ik verwijderen.

Helaas zijn er ook veel mensen die geen informatie zoeken en het wereldwonder kopen. Als ze er dan later achter komen dat ze opgelicht zijn, is hun enige mogelijkheid om nog wat geld terug te winnen, het ding weer te verkopen. Dat moet een van de redenen zijn dat het soms lijkt alsof deze vervalsingen met regelmaat terug op de markt komen.

Sommige valse Eitjes hebben (valse!) merktekens van Mikhael Perkhin (1860-1903) en Julius Rappoport (1864-1916), welbekende werkmeesters van Fabergé. Lees wat Peter Schaffer zegt over merktekens lager op deze pagina!

Een andere website waar je écht met vals kunt vergelijken is kfaberge.com van Steve Kirsch. Hieronder twee "Keizerlijke Eieren" van zijn website. Lees vooral Steve's artikel over How can you tell the real thing from the fakes? (Hoe je echt van nep kunt onderscheiden).

Steve eindigt zijn artikel: Basically, collecting Fabergé requires money. Real "bargains" are virtually nonexistent. You are much better off saving for a single piece that may be expensive, but original, than trying to get something cheaply. It's far worse to purchase a piece that is a fake than to possibly overpay for something that is "right".

(Het komt erop neer dat Fabergé verzamelen geld vereist. Échte koopjes zijn vrijwel uitgesloten. Je bent veel beter af met een enkel stuk dat misschien duur maar origineel is, dan te proberen ergens goedkoop aan te komen. Het is veel erger om een vervalsing te kopen dan mogelijk een beetje te veel te betalen voor iets dat in orde is).

Steve Kirsch Fauxberge

Wat betaal je voor een vervalsing?

YouTube Fake Fabergé Egg

In het bovenstaande YouTube filmpje wordt een 20ste eeuwse Fabergé Ei vervalsing in het Engelse "Kunst en Kitsch" programma The Antique Roads Show onderzocht door expert Sebastian Clarke. De dame in het filmpje heeft $15,000 voor haar vervalsing betaald! Sebastian Clarke schat te waarde op 3000 tot 4000 dollars.

Over de waarmerken

- Tips of the Trade. Peter Schaffer van ALVR over Fabergé vervalsingen. Lees vooral ook het deel over de waarmerktekens: " ... collectors look to a piece's marks for verification. Bad idea, says Schaffer. Marks are now made with lasers that can trace a real Fabergé mark onto a fake piece. "You just can't trust them," he asserts."

(Verzamelaars kijken naar de waarmerktekens op een stuk. Slecht idee zegt Schaffer. Merktekens worden nu gemaakt met lasers die een écht Fabergé merkteken op een vervalsing kunnen maken. Je kunt ze gewoon niet vertrouwen, verzekert hij!

Zo, koper weest gewaarschuwd!

aw mei 2016

 

next egg Naar de échte Fabergé Eieren

next egg Naar de vermiste Eieren

 


Page updated or corrected: December 14, 2018