logo

Home

Fabergé Eieren met Automatons

The Pine Cone Egg Automaton

Automaton

"An automaton is any of various mechanical objects that are relatively self-operating after they have been set in motion. The word Automaton, plural automatons or automata, is derived from the Greek αúτόματος, automatos, "acting of one’s own will" and is often used to describe non-electronic moving machines, especially those that have been made to resemble human or animal actions, such as the jacks on old public striking clocks, or the cuckoo and any other animated figures on a cuckoo clock". (Wikipedia)

(Een automaton is een mechanisch opject dat relatief zelfwerkend is nadat het in beweging is gezet. Het woord "Automaton", meervoud "Automata", is afgelijkd van het Griekse αúτόματος, automatos, "handelend uit eigen wil" en wordt vaak gebrukt om niet-electronische bewegende machines te beschrijven, speciaal die welke gemaakt zijn om menselijke of dierlijke acties te verbeelden. Voorbeelden zijn hier de koekoek in een koekoeksklok en de mannetjes die op oude publieke klokken het uur slaan - vertaling wiki aw)

Karl Fabergé en Automata

Meer den twintig jaar heeft Kar Fabergé vrijwilligzijn tijd en kennis gegeven aan het Keizerlijke Hermitage. Reparatie, restoratie en het classificeren van de waardevolle collectie. Het is bekend dat Fabergé, samen met een mechanicien, de beroemde 18de eeuwse automaton Peacock Clock van James Cox (hier rechts afgebeeld) die in het Winter Paleis (nu het Hermitage Museum in St. Petersburg) gehuisvest was, heeft onderzocht en gerepareerd. Bekendheid met dit grootschalige mechanische kunstwerkstuk heeft zeker bijgedragen aan het ontwerp van het veel kleinere 1900 Koekoeksklok Ei en de een beetje latere 1902 Rothschild en 1904 Chantecleer Eieren.

Fabergé Eieren met Automata

Er zijn zes Keizerlijke Eieren die een automaton hebben of hadden, en drie Eieren van "Keizerlijke Kwaliteit. Deze totaal negen Eieren met automata zijn:

The Pine Cone Egg Automaton
The 1892 Diamond Trellis Egg - mechanische olifant
Cockerel Egg
The 1900 Cockerel Egg - mechanische koekoek
Swan Egg Automaton
The 1906 Swan Egg - mechanische zwaan
Peacock Automaton
The 1908 Peacock Egg - mechanische pauw
Bay Tree Egg
The 1911 The Bay Tree - mechanische vogel
Catharine the Great Egg
The 1914 Catherine the Great Egg - mechanische draagstoel - vermist

Opmerkelijk is dat bovenstaande zes Keizerlijke Eieren allemaal gemaakt zijn voor Tsarina Maria Feodorovna.

Trans-Siberian Railway Egg Train

Er is een trein in het 1900 Trans-Siberian Spoorweg Ei, gemaakt voor Tsarina Alexandra Feodorovna, maar omdat de beweging van de trein niet "lijkt op een menselijke of dierlijke" actie, is dit strikt genomen geen automaton. Het 1898 Lelietjes van Dalen Ei heeft weliswaar een mechanisme om de kleine portretjes omhoog en omlaag te bewegen, maar ook dit Ei voor Tsarina Alexandra is geen automaton.

Pine Cone Egg Automaton
The 1900 Kelch Pine Cone Egg - mechanische olifant
Rothschild Egg
The 1902 Rothschild Fabergé Clock Egg - mechanische haan
Chanticleer Egg
The 1904 Kelch Chanticleer Egg - mechanische haan

Het mechanisme van het Rothschild Fabergé Clock Egg is uitbundig gedocumenteerd in de Christie's sales catalogus van november 25, 2007.

Rothschild Clock Egg Mechanism
Het mechjanisme van het Rothschild Clock Egg
Courtesy Christie's

Er zijn meer automata gemaakt door Fabergé. Een prachtig voorbeeld is de mechanische olifant in de Royal Collection van Her Majesty Queen Elizabeth II, Great Britain. Deze olifant is Koning George V ten geschenke gegeven. Op de website van de Royal Collection kun je deze automaton in een filmpje prachtig zien bewegen!

Elephant Automaton

 

previous eggTerug naar Categorieën

back toTerug naar Eieren Lijst

 

Page updated: May 6, 2016

awp February 2008, 2016 voor Nederlands

 


© Mieks 2004 -2021