logo

Home

Fabergé introductie

Stamboom

Hoe het allemaal begon | Waar zijn de Fabergé Eieren gebleven? | Het leven van Nicholas II in een notedop

Hoe het allemaal begon

De geschiedenis van de Fabergé Eieren begon een tijd voor Pasen in het jaar 1885. Pasen is in Rusland één van de belangrijkste feestdagen en het is er gebruik dat mensen elkaar cadeautjes geven; bij voorkeur een paasei omdat dat het symbool is van nieuw leven; van het nieuwe jaar dat volgens het Russisch Orthodoxe geloof met Pasen begint. Tsaar Alexander III had zijn favoriete juwelier, Karl Fabergé*, opdracht gegeven een bijzonder paasgeschenk voor de Tsarina te maken. Dit werd het eerste Keizerlijke Ei, het 1885 Hen Egg, en het werd zó enthousiast ontvangen door de Tsarina dat de Tsaar besloot er een traditie van te maken. Ieder jaar met Pasen kwam er een nieuw Keizerlijk Ei bij, dat tot die tijd een geheim moest blijven. Zelfs de Tsaar wist op een gegeven moment niet wat hij zou gaan geven; Karl Fabergé antwoordde eenvoudig op de vraag wat het zou zijn "Uwe Majesteit zal tevreden zijn".

Karl Fabergé St. Petersburg
Karl Gustavovich Fabergé
De winkel in Sint Petersburg

Tien Eieren gaf Alexander III ten geschenke aan Maria Feodorovna. Drie van deze tien zijn tot op de dag van vandaag vermist, de overige 7 zie je hieronder. (De kleine ei-afbeeldingen linken naar de pagina van het betreffende Ei.)

Alexander III
Alexander III

Hen Egg
Third Imperial Easter Egg
Danish Palaces Egg Memory of Azov Egg Diamond Trellis Egg Caucasus Egg Renaissance Egg
1885
1897
1890
1891
1892
1893
1894

Na het overlijden van Alexander III in 1894 nam zijn zoon Nicholas II veel van zijn vaders gebruiken over en zo ook het geven van een keizerlijk paasei. Zo werden vanaf 1895, ieder jaar twéé eieren gemaakt, één voor zijn moeder Maria, en één voor zijn echtgenote Alexandra.

The shop
De Winkel in Sint Petersburg ca 1905

De eieren zijn ware kunstwerkjes, vervaardigd uit de meest uitgelezen materialen en gedecoreerd met de mooiste edelstenen. Aan sommige eieren werd in het atelier van Fabergé wel een heel jaar of langer gewerkt. Aan deze traditie kwam in 1917 een eind, toen de Romanovs werden verdreven en later vermoord door de Bolsjewistische Regering.

The enameling workshop
Het atelier waar geëmailleerd werd ca 1905

Ieder jaar 2 eieren vanaf 1895
Zie ook Fabergé en de Romanovs - Tijdlijn!

Nicholas II
Nicholas II

Blue Serpent Clock Egg
Rosebud Egg
Het eerste Ei van Nicholas voor zijn moeder Maria
Het eerste Ei van Nicholas voor zijn Alexandra
Het laatste Ei voor Maria
Het laatste Ei voor Alexandra

Al in hun tijd waren de eieren wereldberoemd en zijn ze, naast exposities in Parijs in 1900, ook één maal in 1902 in Rusland zelf geëxposeerd. Met het verstrijken van de jaren is hun faam echter blijven groeien en ze worden nu beschouwd als kleine wereldwondertjes.

Het is een beetje moeilijk om vast te stellen hoeveel eieren er nu precies zijn gemaakt omdat veel van de originele facturen van de Firma Fabergé tijdens de Russische Revolutie zijn vernietigd of verdwenen, en ook een aantal eieren is tijdens de chaos van die dagen van de aardbodem verdwenen. Ook is niet helemaal duidelijk of tijdens de Russisch-Japanse oorlog er wel of geen eieren zijn gemaakt. De verwarring hierover is nog groter omdat Fabergé ook paaseieren maakte voor andere welgestelde hooggeplaatste mensen. Zo is pas een paar jaar geleden, na de vondst van dagboeken door de kleindochter van een Finse ontwerper van het Huis Fabergé, komen vast te staan dat een aantal eieren waarvan men aannam dat ze "Keizerlijk" waren, niet tot die categorie behoorden. De experts houden het er op dat er 52 Eieren zijn gemaakt. (Zie Fabergé de Eieren)

Waar zijn ze gebleven

Vast staat dat er 14 zijn verkocht naar het buitenland door de toenmalige Sovjets die in geldnood zaten. 10 eieren zijn in Rusland gebleven en de rest is het land uitgesmokkeld. Van één ei weten we precies hoe dat het land is uitgesmokkeld, het Order of Saint George, of Cross of Saint George Ei. Maria had dit ei in haar persoonlijke bagage toen zij het land ontvluchtte. Het Sint George Ei is daarmee, voor zover officiëel bekend, het enige ei, dat in de handen van zijn oorspronkelijke eigenaar het land heeft verlaten! Voor de verblijfplaats van de 52 nu bekende eieren, ga naar, "Verblijfplaatsen".

Order of Saint George Egg


Een leuk detail is de koets uit het 1897 Coronation Egg. Zo precies op schaal nagemaakt naar de originele koets in het Hermitage museum, dat toen die koets gerestaureerd moest worden en men geen originele tekeningen kon vinden, de Fabergé koets als model werd gebruikt!

fabergé coach original coach
De koets Fabergé
De originele koets van Catharina de Grote


Nieuwe Datering
(huidige tijd)

 

 

Het leven van Nicholas II in een notendop

1868

6 mei

Geboorte Nicolaas II.

1894

1 nov.

Nicolaas II wordt Tsaar, na overlijden van Alexander III.

26 nov.

Nicolaas II trouwt met Alix ( Alexandra ) Hessen.

1895

15 nov.

Geboorte van dochter Olga.

1896

14 mei.

Kroning in de Maria Hemelvaartkathedraal te Moskou.

1897

10 juni

Geboorte van dochter Tatiana .

1899

27 juni

Geboorte van dochter Maria.

1901

22 jan.

Koningin Victoria overlijdt.

18 juni

Geboorte van dochter Anastasia.

1903

nov.

Tijdens het congres van de Russische Sociaaldemocratische Partij te Londen wordt de partij in tweeën gesplitst: de mensjewieken onder leiding van Plechanov , en de bolsjewieken, onder leiding van Lenin en Trotski.

1904

4 febr.

Japan verklaart Rusland de oorlog.

28 juli

Minister Pleve van Binnenlandse zaken vermoord.

12 aug.

Geboorte van tsarevitsj Aleksej.

1905

1 jan.

Bloedige Zondag in Sint-Petersburg.

17 febr.

Grootvorst Sergej vermoord.

Februarionlusten.

19 aug.

Nicolaas II staat vorming Doema met beperkte macht toe.

26 okt.

De arbeiders van Sint-Petersburg vormen de eerste sovjet.

30 okt.

Nicolaas II tekent het Oktobermanifest, waarin hij concessies doet ten aanzien van de aangekondigde Doema: deze krijgt volledige wetgevende bevoegdheden en het kiesrecht wordt uitgebreid.

1906

22 nov.

Raspoetin maakt zijn opwachting in Tsarskoye Selo.

1914

28 juni

Aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk in Sarajevo vermoord.

1 aug.

Duitsland mobiliseert en verklaart Rusland de oorlog.

1 sept.

Sint-Petersburg wordt omgedoopt in Petrograd.

4 sept.

Pact tussen Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië.

1916

30 dec.

Raspoetin vermoord.

1917

16 maart

Tsaar Nicolaas II doet afstand van de troon; de keizerlijke familie krijgt huisarrest in Tsarskoye Selo.

31 juli

Keizerlijke familie overgebracht naar Tobolsk in Siberië.

15 sept.

Kerenski roept de Russische republiek uit

7 nov.

Oktoberrevolutie.

1918

17 juli

De ex-tsaar en zijn gezin worden op bevel van Lenin geëxecuteerd.

omhoogtop

* De naam op zijn geboortebewijs [1] was Peter Karl Fabergé. Hij gebruikte de initialen KF in zijn meesterteken workmastermark KF voor de lokale markt, en de initialen CF Workmaster Mark voor de buitenlandse markten. Omdat de Russische taal slechts één klinker kent met de uitspraak [ka] wordt op deze website de naam Karl (en niet Peter Carl) Fabergé gebruikt.

Wil je meer lezen over de Fabergé werkmeesters en hun merktekens, klik dan hier voor een (Engelstalig) artikel op de Fabergé Research Site.

[1] Ulla Tillander-Godenhielm, Fabergé ja hänen suomalaiset mestarinsa, 2008, 18-19

aw

 

updated: June 2, 2016


© Mieks 2004 -2021